Usvojen drugi rebalans opšitnskog budžeta

Članovi Opštinskog veća usvojili su na današnjem zasedanju izveštaje o radu za 2021. godinu za opštinska i regionalna preduzeća čiji su osnivači. Pozitivno su se izjasnili i o rešenju o obrazovanju komisije za sprovođenje komasacije. Nakon usvajanja završnog računa opštine za prošlu godinu doneta je odluka o drugom ovogodišnjem rebalansu opštinskog budžeta.

Na prihodnoj strani budžetska sredstva su povećana za oko 13 i po miliona dinara. Na rashodnoj strani u najvećem delu je izvršena preraspodela na različitim pozicijama, a najveći iznosi sredstava se odnose na izradu kanalizacije u Bakioničkoj ulici, radove na vodovodnoj mreži u Tučkovu i Jelen Dolu, organizaciju koncerata na gradskom trgu, ali i za kupovinu parcela za izgradnju parkinga kod novog groblja.

Opština Požega nastavlja da pomaže višečlane porodice. Ovoga puta izašla je u susret požeškoj porodici sa trojkama i u narednih godinu dana finasiraće kupovinu hrane za njihove bebe, ističe Nikitović.

Požega Online / Radio Požega