U planu gradnja transfer stanice i sanacija postojećeg smetlišta u Požegi – Deo projekta Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko Užice

Opština Požega planira gradnju transfer stanice i sanaciju postojećeg smetlišta komunalnog otpada, a tim povodom se održava rani jani uvid plana detaljne regulacije.Izradi Plana pristupa se na osnovu inicijative Opštinske uprave Požega koja je pokrenuta u skladu sa zahtevom JKP Duboko da se opredeli nova lokacija za transfer stanicu u Požegi.Ovaj planski dokument je deo realizacije projekta Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko Užice započetog 2005. godine. Regionalna sanitarna deponija Duboko je namenjena za opštine Užice, Bajina Bašta, Požega, Arilje, Čajetina, Kosjerić, Lučani, Ivanjica i Grad Čačak.

Transfer stanica koristiće se za pretovar komunalnog otpada iz opštine Požega, Arilje, Kosjerić i Lučane i na dalje za transport do lokacije regionalne deponije Duboko. Postojeću nesanitarnu deponiju u Godoviku potrebno je sanirati, zatvoriti i rekultivisati. Preliminarni obuhvat Plana je 7,6982 ha, a parcele su na KO Godovik, Gorobilje i Rasna. Transfer stanica zauzeće 10.230 m2, postojeća deponija 60.835 m2, a saobraćajnice 5.917 m2.Infrastrukturna mreža planirane transfer stanice biće planirana sa obaveznim prečišćivačima za sve otpadnevode koje nastaju u procesu funkcionisanja prijema komunalnog otpada i njegovog pakovanja u abrol kontejnere i transporta do Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko Užice.

Na prostoru transfer stanice planirati objekte za smeštaj radnika u smeni: garderobe, sanitarni čvor i trpezarije.Sve površine van pravaca za komunikaciju komunalnog vozila ozeleniti niskim rastinjem i travom.Obavezno je ograditi kompleks i postaviti video nadzor.Parkiranje je projektovano u okviru parcele, a parkig prostor je planiran u na ulazu ograđenog dela.

Rani jani uvid traje do 14. februara u holu zgrade SO POžega, kao i na zvaničnom sajtu. Obrađivač plana je Ist urban doo Niš.

Požega Online / A. K. / eKapija