Raspisan javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Opština Požega raspisala je 4. januara javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u našoj opštini. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu. Zemljište se daje u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja – koja se nalazi na zvaničnoj veb-prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije je do 15 sati 13.januara, dok će otvaranje ponuda biti 21. januara.

Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima, može se izvršiti u zgradi opštine Požega, u kancelariji br 39 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Požega Online / Radio Požega