OBELEŽJA GRADA

Grb opštine Požega:

Izgled i upotreba grba uređuje se posebnom odlukom Skupštine opštine.

Zastava i grb Opštine mogu se isticati samo uz državne simbole.

U službenim prostorijama organa Opštine ističu se samo državni simboli i grb i zastava Opštine.