Javni konkurs u Požegi povodom energetske sanacije

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, raspisan je Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

Cilj konkursa je finansijska podrška domaćinstvima u procesu energetske sanacije za tekuću godinu, koja se odnosi pre svega na sufinansiranje unapređenja termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Mere se sprovode u saradnji sa privrednim subjektima, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva sa teritorije opštine Požega.

Požega Online / Radio Požega