U Rasnoj se privode kraju radovi na kanalizacionoj mreži

Radovi na izgradnju kanalizacione mreže u Rasnoj su pri kraju. Otpadna voda iz ovog sela slivaće se u pogon za prečišćavanja koji je već montiran, a zatim će biti ispuštana u reku. Rasna će dobiti 4100 metara kanalizacione mreže. U narednih 15 dana biće završeni radovi na primarnoj mreži, a nakon toga sledi postavljanje cevi do pojedinačnih korisnika.

Direktor JKP „Naš dom“ Miljko Kragović, podseća na zakonsku obavezu da su svi koji se nalaze na manje od 200 metara od kanalizacione mreže dužni da se priključe na kanalizaciju, a da zatim zatvore svoje septičke jame.

U opštini Požega trenutno ima blizu 1000 km vodovodne, a samo 40 km kanalizacione mreže.

Požega Online / Radio Požega