Trening “Međusektorska saradnja kao vid podrške mladima u NEET situaciji”

Trening “Međusektorska saradnja kao vid podrške mladima u NEET situaciji” okupio je predstavnike lokalnih institucija iz 11 gradova i opština – Novi Sad, Pančevo, Beograd, Obrenovac, Loznica, Požega, Požarevac, Bor, Zaječar, Niš i Ćićevac. 

Obuka se organizuje u okviru projekta “Naša zajednica naša budućnosti” koji Beogradski centar za ljudska prava sprovodi u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije – KOMS, Nacionalnom asocijacijom praktičara omladinskog rada – NAPOR i organizacijom Empirija (Mpeeria).

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije.

Požega Online