Širi se mreža vrtića u seoskim sredinama

Nakon Prilipca, Zdravčića i Gorobilja Predškolska ustanova “Olga Jovičić – Rita“ namerava da otvori izdvojena odeljenja u Srednjoj Dobrinji i Godoviku.

Pored toga što će se tim potezom rasteretiti objekti u gradu, stvoriće se bolji uslovi za život porodica na seoskom području. Veliki broj dece koja su sada u vaspitnim grupama na terenu pokazatelj su da je proširenje mreže van grada bio dobar potez, kaže direktorica vrtića Snežana Šljivić.

U saradnji sa lokalnom samoupravom radi se i na proširenju smeštajnih kapaciteta u objektu “Pčelica”, dodavanjem modularnih soba koje su već dopremljene. Uskoro sledi pripajanje novih prostorija uz postojeći objekta i prilagođavanje nameni.

Požega Online / Radio Požega