Razvrstavanje otpada umesto gomilanja na divljim deponijama – pokazni put za sve neodgovorne

Kada je o zagađenjima reč, najveća smetlišta nisu deponije, gde se otpad odlaže sistemski, već one divlje – pored saobraćajnica, u prirodi, na ulicama, izletištima. U Požegi je, u okviru Eko-škole „Inmolda”, organizovano čišćenje, kako bi se, po ko zna koji put do sada, skrenula pažnja na neodgovorno ponašanje i brigu o životnoj sredini.

Oko 60 učenika Tehničke škole, koji se obrazuju po dualnom sistemu, učestvovalo je i u akciji čišćenja otpada kao posledice neodgovornosti, i pokazatelja nekulture. 

Profesori smatraju da je ovaj vid praktične nastave koristan.

„Otpad na sve strane oko nas. Ovako oni u nekom smislu edukativno utiču na svoje generacije i svoje mlade kolege da to ne bude tako”, rekao je Zoran Jotić iz Tehničke škole Požega.

Da se i kod nas otpad može selekcionisati na odgovoran način svedoči primer požeškog preduzeća, koje je uzor za celu zemlju.

Baterije, toneri, otpadna ulja, metal, organski otpad, praktično svaka vrsta otpada razvrstana je u krugu preduzeća, a reciklaža je prepuštena firmama koje se bave tim poslom.

„Mi tim ovlašćenim firmama dalje predajemo taj selektovani otpad i mi smo tu sa našom pričom završili šta dalje sa tim otpadom. To više nije naš problem. Znači, naš je samo problem da svim zaposlenim nametnemo dobru naviku, a to je da posle formiranja nekakvog otpada da ga odlože na mesto gde on pripada”, izjavio je Tomislav Miletić, profesor praktične nastave „Imold” Požega.

U kojserićkom kraju sve više je proizvođača domaćih sokova, ali oni kažu da ne postoji firma koja reciklira nepolomljeno staklo.

„Da bi možda mogao da se pojavi neko ko bi radio otkup tog stakla i ponovno pranje, sterilizaciju… i onda da ponovno prodaju nama, kao proizvođačima, gde bi smo mi rado to otkupljivali. Neka bude ista cena koja je nove flaše, ali da radimo malo neke lepe, ekološke stvari”, rekla je Marija Blagojević, direktorka ženske zadruge „Kosjerka” iz Kosjerića.

Uz to, reciklažom se može i zaraditi, ali je pre svega neophodno odgovorno ponašanje svih i, naravno, stvaranje uslova da svaki pojedinac razvrsta otpad i odloži ga na predviđeno mesto.

Požega Online / RTS