Raspisan Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Opština Požega raspisala je 15.januara Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Požega u ovog godini.

Za pružanja podrške projektima u kulturi, kao i projektima umetničkih,odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, a koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i afirmaciji umetnosti i kulture, iz budžeta je odvojeno milion dinara.

Javni konkurs je raspisan za 15 različitih oblasti kulturne delatnosti, među kojima su književnost, muzika, likovna u pozorišna umetnost…

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Jednom prijavom može se konkurisati samo za jednu oblast kulturne delatnosti. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa, a svi potrebni obrasci za učešće na konkursu mogu se preuzeti sa zvanične internet strane opštine Požega (pozega.org.rs).

Požega Online / Radio Požega / Foto: N1