Radovi na putevima, na teritoriji opštine Požega, izvode se nesmetano

U toku su radovi u Mesnoj zajednici Rasna, na delu puta od 250m kod mosta za Rečice.

Frezovani asfalt se takođe nasipa i u Mesnoj zajednici Mađer, na dužini od oko 800m.

Požega Online