Pregled koji čuva život – dr Aleksandar Saša Antonijević

Serijal emisija pod nazivom „Pregled koji čuva život“ Radio Požega realizuje u saradnji sa Domom zdravlja Požega.

U jednoj od prethodnih emisija smo pominjali da u Požegi veoma uspešno radi Savetovalište za dijabetes. Sada smo odlučili da odemo do njega i lično se uverimo kakve to usluge i pomoć mogu tamo da se dobiju.

Dočekao nas je dr Aleksandar Saša Antonijević koji nam je govorio o radu i značaju savetovališta, ali i terapiji koju oboleli od dijabetesa dobijaju.

Požega Online / Radio Požega