Požeški farmeri polažu protivpožarni ispit

Stara mudrost kaže da „nevolja natera i miša i mačku, da žive zajedno” pa bi se to možda moglo primeniti i na poljoprivrednike Tometinog Polja.

Naime, grupa farmera iz ovog sela, bila je prinuđena da pored svojih redovnih poslova, mnogi i u poznim godinama – uzmu knjigu u ruke!

Reč je o obavezi da polože protivpožarni ispit a za potrebe funkcionisanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva koje su osnovali u svom selu.

Dvadesetak poljoprivrednika iz Tometinog Polja na ovo su bili prinuđeni zbog zakonske obaveze da svi koji se bave zaštitom od požara, moraju imati položen jedan od predviđenih protivpožarnih ispita.

A oni su već, slobodno se može reći, iskusni vatrogasci, jer su pre nekoliko godina u svom selu osnovali dobrovoljno vatrogasno društvo, koje je i više nego opravdalo svoje osnivanje i postojanje.

„Zadenjih četiri godina imali smo 15 intervencija tri kuće su spašene, samo ovog leta bilo je pet požara, sve su to šumski požari, koji su veoma opasno. Nema tu neke štete, ali da smo sačekali otišlo bi 50 hektara. Mi smo stalno u kontaktu sa vatrogascima iz Požege i oni su zahvalni nama što mi možemo da ih podržimo. Njima treba sat ipo da dođu ovde, a za to vreme on može da se proširi da oni ne mogu da priđu”, rekao je Zoran Đukić, predsednik DVD T. Polje

Reklo bi se da se ovde radi o već iskusnim vatrogascima ali… Zakon ne kaže tako – zato su ovi ljudi bili primorani da, pored vila i motika, uzmu u ruke i – knjigu!

Iako nenaviknuti na učenje i polaganje ispita, zbog opstanka Dobrovoljnog vatrogasnog društva u svom selu, ipak su se uhvatili u koštac i sa tom, nazovimo – „nevoljom“.

Nije, kažu, njima do učenja već do toga da mogu da zaštite od vatrene stihije svoja imanja i živote kao što su to činili poslednjih par godina.

Požega Online / GZS