Održan sastanak u vezi sa aktivnostima na projektu Regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Požegi

Pre dva dana je u zgradi Opštine Požega održan sastanak vezan za aktivnosti na projektu Regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Požegi.

Sastanku su prisustvovali predsednik Skupštine opštine Požega Dejan Mrkić, pomoćnik ministra za evropske integracije Dušan Čarkić, predstavnici programa za podršku Evropske unije u pripremi projekata, članovi radnog tima i predstavnici stručnih službi Opštine Požega.

Prema informacijama iz lokalne samouprave, na sastanku su predstavnici Evropske unije u pripremi projekata izneli predloge potencijalnih lokacija za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do kojih su, nakon izrade studije opravdanosti, došli na osnovu sveobuhvatnih analiza po osnovu više kriterijuma.
Planirano je da se obave i dalje konsultacije sa lokalnim i državnim organima kako bi se potvrdio konačan izbor lokacije za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Požegi.


Takođe, svi prisutni su upoznati sa rokovima i procedurama za izradu glavnog projekta sistema i ostalim radnjama koje je neophodno preduzeti kako bi projekat bio realizovan.

Požega Online / Radio Požega