Novac za obezbeđivanje ogrevnih drva korisnicima socijalne pomoći

Centar za socijalni rad u Požegi danas je počeo sa podelom pomoći za obezbeđivanje ogreva korisnicima socijalne pomoći i samohranim roditeljima. Na početku zime oni su dobili novac u visini cene dva kubna metra ogrevnog drveta, a sada ih očekuje još po 4000 dinara. Na spisku korisnika ove pomoći je oko 160 lica kaže Đurđe Raković, direktor Centra za socijalni rad.

Podela pomoći odvijaće se u Centru za socijalni rad od danas u period od 10 do 13 sati.

Sredstva za stalnu socijalnu pomoć korisnicima obezbeđuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok se iz lokalnog budžeta finansiraju jednokratne pomoći.

Za te namene opština Požega u ovoj godini je izdvojila oko 8 miliona dinara.

Požega Online / Radio Požega