Nastavljen rad Parking servisa u Požegi

Iskoristite pogodnosti pretplatnih i rezervisanih parking mesta za pravna i fizička lica u Požegi. Pretplatno parking mesto podrazumeva pravo parkiranja na bilo kom parking mestu u pretplaćenoj zoni a rezervisano parking mesto je precizno određeno mesto koje pretplatnik rezerviše isključivo za sebe.

Pretplatna karta za prvu zonu je 1.500 odnosno drugu zonu 800 dinara na mesečnom nivou a za dva vozila istog vlasnika u istim zonama 2500 odnosno 1200 dinara, uz dodatni popust od 15 % za godišnje rezervacije.  

Posebna ponuda su rezervisana parking mesta na godišnjem nivou po ceni od 76.000 dinara za prvu i 69.000 dinara za drugu zonu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama upravne zgrade JKP “NAŠ DOM” – Požega, kod ovlašćenih lica u kancelariji broj 2, radnim danima od 07.00 do 15.00 sati, ili na kontakt telefon 031-825-037.

Požega Online