Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana

Opština Požega poziva sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) naše opštine koji je izradio Radni tim uz podršku Stalne konferencije gradova i opština. LAP je dokument koji usvaja svaka jedinica lokalne samouprave u Srbiji, u kom se prepoznaju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na smanjenju tih rizika.

Tokom javne rasprave, koja će trajati do 14. aprila 2021. godine, građani, udruženja, stručne asocijacije, sindikati, mediji, političke stranke i svi drugi zainteresovani mogu da podnesu predloge za izmene i dopune Nacrta LAP-a. Predlozi za koje Radni tim proceni da će unaprediti LAP biće uneti u novu verziju Nacrta, dok će za one koji ne budu prihvaćeni, biti objavljeno obrazloženje za njihovo odbijanje.

Nacrt je dostupan na internet stranici opštine Požega.

Predlozi za izmene i dopune teksta Nacrta LAP-a mogu se dostaviti na elektronsku adresu opstina@pozega.org.rs ili poštom na adresu Opština Požega, Trg slobode br. 9, 31210 Požega, sa naznakom “Predlozi za izmene i dopune Nacrta LAP-a”, a mogu se ostaviti i na pisarnici Opštinske uprave do 14 .aprila 2021. godine.

Požega Online / Radio Požega