Dodatno poboljšanje uslova u domu škole “Ljubo Mićić“ u Požegi

Uprkos smanjenju broja učenika Srednja poljoprivrdna škola “Ljubo Mićić“ istrajava u nastojanju da dodatno poboljša uslove za školovanje i boravak u školskom domu. Tokom ove godine stigla je nova tranša pomoći od Evropske unije u vidu opreme i mašina koje su namenjene za praktičnu obuku učenika na različitim obrazovnim profilima.

U septembru ili oktobru trabao bi da počne prerada mleka u sir i kajmak, u mini mlekari, koja je izgrađena na ekonomiji škole. Opremljen je i prostor za obradu i preradu mesa, gde će učenici moći da završe jedan deo praktične obuke.

Direktor škole, Kojo Bošković, najavljuje i početak radova na proširenju smeštajnih kapaciteta u domu. Zbog potrebe da se rasterete sobe, odnosno smanji broj učenika po jednoj sobi još pre dve godine je urađen projekat dogradnje doma koji je u funkciji od 1960 godine.

Planirano je da se kapacitet proširi za oko 50 mesta. Radovi će se odvijati parcijalno, kako finansijska situacija bude dozvoljavala, a prvi građevinski radovi trebalo bi da uskoro počnu.

Požega Online / Radio Požega