Članarina u požeškoj biblioteci ostaje nepromenjena i u narednoj godini

Narodna biblioteka Požega dovijala se ove godine na različite načine da dođe do čitalaca. Tokom marta meseca, zbog pojave koronavirusa, ustanova nije radila neposredno sa korisnicima. Zahvaljujući požrtvovanju bibliotekara knjige su čitane online, a zainteresovanima dostavljane i na kućnu adresu.

Od kraja aprila biblioteka je ponovo otvorila svoja vrata korisnicima uz obavezno poštovanje svih preventivnih mera. Dušica Đokić, direktorica Narodne biblioteke Požega, kaže da sada biblioteka radi uobičajeno: radnim danima od 8 do 19 sati, subotom od 8 -14. Cena članarine u narednoj godini se neće menjati i biće: pojedinačna 400 dinara, porodična 600 dinara, a kolektivna 200 dinara po članu. Besplatan upis u biblioteku mogu da ostvare deca do 2 razreda osnovne škole, penzioneri, nezaposleni…

Usled velikog priliva studenata u naš grad, uzrokovanog merama na sprečavanju širenja korona virusa, iz biblioteke poručuju da će se truditi da odgovore i na njihove zahteve. Pored knjiga iz svog fonda, zaposleni na odeljenju stručne knjige, pružaju uslugu nabavke potrebne literature putem međubibliotečke pozajmice.

Požega Online / Radio Požega